Monday, April 11, 2011

Lyrics At Least I Still Have You - Super Junior


 

 • Romaji

  wo pa lai bu ji wo yao bao zhe ni
  zhi dao gan jue ni de zhou wen
  you le sui yue de hen ji

  zhi dao ken ding ni shi zhen de
  zhi dao shi qu li qi
  wei le ni wo yuan yi


  dong ye bu neng dong ye yao kan zhe ni
  zhidao gan jue ni de fa xian
  you le bai xue de hen ji


  zhi dao shi xian bian de mo hu
  zhi dao bu neng hu xi
  rang wo men xing ying bu li

  ru guo quan shi jie wo ye ke yi fang qi
  zhi shao hai you ni zhi de wo qu zhen xi
  er ni zai zhe li
  jiu shi sheng ming de qi ji

  ye xu quan shi jie wo ye ke yi wang ji
  jiu shi bu yuan yi shi qu ni de xiao xi
  ni zhang xin de zhi
  wo zong ji de zai nali


  wo pa lai bu ji wo yao bao zhe ni
  zhi dao gan jue ni de fa xian
  you le bai xue de hen ji


  zhi dao shi xian bian de mo hu
  zhi dao bu neng hu xi
  rang wo men xing ying bu li

  ru guo quan shi jie wo ye ke yi fang qi
  zhi shao hai you ni zhi de wo qu zhen xi
  er ni zai zhe li
  jiu shi sheng ming de qi ji


  ye xu quan shi jie wo ye ke yi wang ji
  jiu shi bu yuan yi shi qu ni de xiao xi
  ni zhang xin de zhi
  wo zong ji de zai nali

  wo men hao bu rong yi
  wo men shen bu you ji
  wo pa shi jian tai kuai
  bu gou jiang ni kan zi xi

  wo pa shi jian tai man
  ri ye dan xin shi qu ni
  hen bu de yi ye zhi jian bai tou
  yong bu fen li


  ru guo quan shi jie wo ye ke yi fang qi
  zhi shao hai you ni zhi de wo qu zhen xi
  er ni zai zhe li
  jiu shi sheng ming de qi ji


  ye xu quan shi jie wo ye ke yi wang ji
  jiu shi bu yuan yi shi qu ni de xiao xi
  ni zhang xin de zhi
  wo zong ji de zai nali

  zai nali .. zai nali
 • Kanji

  我怕来不及我要抱着你
  直到感觉你的皱纹
  有了岁月的痕迹

  直到肯定你是真的
  直到失去力气
  为了你我愿意

  动也不能动也要看着你
  直到感觉你的发线
  有了白雪的痕迹

  直到视线变得模糊
  直到不能呼吸
  让我们形影不离


  如果全世界我也可以放弃
  至少还有你值得我去珍惜
  而你在这里
  就是生命的奇迹

  也许全世界我也可以忘记
  就是不愿意失去你的消息
  你掌心的痣
  我总记得在那里


  我怕来不及我要抱着你
  直到感觉你的发线
  有了白雪的痕迹

  直到视线变得模糊
  直到不能呼吸
  让我们形影不离


  如果全世界我也可以放弃
  至少还有你值得我去珍惜
  而你在这里
  就是生命的奇迹


  也许全世界我也可以忘记
  就是不愿意失去你的消息
  你掌心的痣
  我总记得在那里

  我们好不容易
  我们身不由己
  我怕时间太快
  不够将你看仔细

  我怕时间太慢
  日夜担心失去你
  恨不得一夜之间白头
  永不分离

  如果全世界我也可以放弃
  至少还有你值得我去珍惜
  而你在这里
  就是生命的奇迹

  也许全世界我也可以忘记
  就是不愿意失去你的消息
  你掌心的痣
  我总记得在那里

  那里...那里
 • Translation

  I'm afraid there won't be enough time, I want to hold you
  Until I feel your wrinkles
  Have signs of aging

  Until confirming that you are for real
  Until I lose power

  For you I am willing
  I have to watch you even if I can't move
  Until I feel that your hairline
  Have hints of snow white color

  Until my eyesight becomes blurry
  Until I cannot breath
  Let us never part

  If I can give up the whole world
  At least there is still you for me to treasure
  And you are here
  That is the miracle of life

  Maybe I can forget the whole world
  But I won't be willing to lose news about you
  The mole on your palm
  I always remember it is there

  I'm afraid that I won't have enough time, I want to hold you
  Until I feel your hairline
  Have hints of snow white color

  Until my eyesight becomes blurry
  Until I cannot breath
  Let us never part

  If I can give up the whole world
  At least there is still you for me to treasure
  And you are here
  That is the miracle of life

  Maybe I can forget the whole world
  But I won't be willing to lose news about you
  The mole on your palm
  I always remember it is there

  It's not easy for us
  We can't help it
  I'm afraid time will pass too quickly
  Not enough time to see your clearly enough

  I'm afraid time will pas too slowly
  Always worried that I'll lose you
  Rather have white hair overnight
  That way we'll never part

  If I can give up the whole world
  At least there is still you for me to treasure
  And you are here
  That is the miracle of life

  Maybe I can forget the whole world
  But I won't be willing to lose news about you
  The mole on your palm
  I always remember it is there

  There... there

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...